Raport: międzynarodowy i wewnętrzny popyt na maszyny używane

Raport z rynku maszyn za okres wrzesień – październik 2019

0

Informacje pochodzą z 10 krajów z największą liczbą opublikowanych ofert w serwisie Mascus

Mascus jest międzynarodowym portalem ogłoszeniowym ze sprzętem ciężkim. Firma posiada 33 biura w różnych krajach, a sam portal jest dostępny w 38 językach. Dzięki serwisowi Mascus ogłoszenia są publikowane na całym świecie i jest to jedna z głównych korzyści ogłaszania używanych maszyn w Mascusie.

Ogłoszenia z całego świata są widoczne natychmiast – od razu po ich opublikowaniu na wielojęzycznej platformie są one dostępne dla potencjalnych zagranicznych nabywców. W celu zwiększenia widoczności ogłoszeń, Mascus oferuje również usługę reklam banerowych, w ramach której sprzedający mogą promować swoją firmę w innych krajach.

W celu zwiększenia korzyści klientów, przeanalizowaliśmy nasze dane o krajach pochodzenia zapytań e-mailowych dotyczących ogłoszeń, otrzymywanych przez dealerów i reklamodawców poprzez platformę Mascus, we wrześniu i październiku 2019 roku.

W naszym raporcie ograniczyliśmy się do analizy 10 krajów z największą liczbą opublikowanych ogłoszeń w każdej z 6 kategorii w serwisie Mascus: maszyny budowlane, maszyny rolnicze, transport, maszyny leśne, magazynowanie oraz komunalne.

Analiza dotycząca 10 badanych krajów zawiera informacje o:

  • 5 krajach z których najczęściej wysyłane są zapytania w sprawie zakupu
  • ich całkowitym popycie w tych 5 krajach wyrażonym w procentach

Maszyny rolnicze – popyt na używane maszyny budowlane na naszych największych rynkach

Popyt na używany sprzęt rolniczy

Finlandia wykazuje najwyższe lokalne zapotrzebowanie na używany sprzęt rolniczy, nieco powyżej połowy całkowitego popytu. Dla Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji lokalny popyt stanowi około 1/3 całkowitego zapotrzebowania na rynku. W innej sytuacji znajduje się Polska, gdzie lokalne zapotrzebowanie na sprzęt rolniczy jest dużo niższe i wynosi 3% całkowitego popytu na rynku.

Maszyny budowlane – popyt na używane maszyny budowlane na naszych największych rynkach

Popyt na używany sprzęt budowlany

Wielka Brytania wykazuje najwyższy popyt lokalny na maszyny budowlane, wynoszący 44% całkowitego ich zapotrzebowania. Zajmuje ona również pierwsze miejsce jeśli chodzi o liczbę kontaktów w sprawie zakupu używanych maszyn budowlanych w krajach takich jak Chiny (18%), Holandia (15%) i Polska (10%). Pondato wykazuje znaczące zainteresowanie sprzętem z USA, Francji i Niemiec.

Popyt wewnętrzny na maszyny budowlane jest niski w Holandii (10%) i Polsce (9%). Jednak Polska wykazuje zainteresowanie maszynami z Niemiec (9% całkowitego popytu wewnętrznego Niemiec), Danii (8%), Francji (8%) oraz Wielkiej Brytanii (7%).

Szwecja połowę swojego zapotrzebowania na używany sprzęt budowlany lokuje w krajach nordyckich wliczając w to popyt lokalny, wynoszący 33%. Z kolei kraje najbardziej zainteresowane sprzętem ze Szwecji to Finlandia (7%), Norwegia (6%) oraz Dania (4%).

Transport – popyt na używane maszyny transportowe na naszych największych rynkach

Popyt na używany sprzęt transportowy

Podobnie jak w sektorze leśnym i budowlanym Szwecja ma wysoki lokalny popyt na używany sprzęt tranportowy (30%). Poza rynkiem lokalnym Szwedzi interesują się sprzętem transportowym z Francji (9%) oraz Hiszpanii (5%).

Najwyższy odsetek wewnętrznego popytu występuje w Hiszpanii (40%), która jest jednocześnie krajem o największej liczbie publiowanych ogłoszeń z branży transportowej w serwisie Mascus.

W branży używanego sprzętu transportowego istnieje również spore rozdrobnienie. Zapotrzebowanie na sprzęt z Holandii wykazuje Wielka Brytania (13%), Francja (8%), Hiszpania (8%), Niemcy (6%), przy niskim wewętrznym popycie na poziomie tylko 7%.

Czechy zajmują 5 miejsce wśród krajów publikujących ogłoszenia o używanym sprzęcie transportowym na portalu Mascus. Prócz wysokiego lokalnego zapotrzebowania (29%), ich oferami zainteresowane są również kraje Europy Wschodniej: Słowcja (13%), Węgry (7%), Polska (7%).

Magazynowanie – popyt na używany sprzęt do magazynowania na naszych największych rynkach

Popyt na używany sprzęt do magazynowania

Najwyższy wskaźnik zapotrzebowania na używany sprzęt do magazynowania występuje w Danii, Niemczech oraz Holandii.

USA, Szwecja i Wielka Brytania posiadają silny lokalny popyt, który wynosi blisko połowę całkowitego popytu, a w przypadku USA nawet go przewyższa (55%).

Wielka Brytania natomiast przejawia znaczące zainteresownie sprzętem do magazynowania wśród 8 z 10 wymienionych krajów, co czyni ją bardzo ważnym kupcem dla europejskiego sekotra sprzętu do magazynowania.

Obserwujemy również szerokie uczestnictwo USA w zamiarach zakupu maszyn do magazynowaia we Francji (14%), Polsce (12%), Niemczech (8%), Finlandii (7%), Holandii (6%) oraz Szwecji (5%).

Maszyny leśne – popyt na używane maszyny leśne na naszych największych rynkach

Popyt na używany sprzęt leśny

Odnotowaliśmy, iż Litwa i Estonia znalazły się w pierwszej 10 krajów pod względem liczby ogłoszeń, publikowanych w serwisie Mascus, dotyczących sektora leśnego. Mimo, iż Litwa nie posiada dużego lokalnego zapotrzebowania na sprzęt leśny, można zauważyć, że zapytania o niego są wysyłane do krajów nordyckich oraz Polski.

W Turcji natomiast wzrasta zainteresowanie maszynami leśnymi z USA. Obecnie, zainteresowani obywatele Turcji stanowią 50% całkowitego popytu na te maszyny w Stanach Zjednocznych.

Komunalne – popyt na używany sprzęt komunalny na naszych największych rynkach

Popyt na używany sprzęt komunalny

Na rynku używanego sprzętu komunalnego, USA wyróżnia najwyższy odsetek lokalnego popytu, jaki do tej pory odnotowaliśmy, wynoszący 61%. W tym samym czasie ze Stanów Zjednocznych wysyłane są zamówienia kierowane do Danii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec (10% całkowitego popytu).

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres mailowy: communication@mascus.com

Podziel się

Zostaw komentarz

Nieprawidłowe pole