Jaką metodą utworzyć studnię na działce

Jaką metodą utworzyć studnię na działce?

0

Jak wykopać studnię na działce? Wybór odpowiedniej metody tworzenia studni i jej typu zależy od przeznaczenia, ilości i jakości potrzebnej wody, a przede wszystkim od warunków glebowych i głębokości warstwy wodonośnej na działce. Niekiedy wystarczy tradycyjna studnia kopana lub tak zwana abisynka. Innym razem niezbędna będzie studnia głębinowa. Do jej wykonania konieczne są specjalne wiertnice do studni głębinowych.

Studnia na działce – przeznaczenie i warunki

Własne ujęcie wody bywa pomocne, nawet jeśli dom będzie podłączony do sieci wodociągowej. Studnia na działce przyda się nie tylko na etapie budowy domu, lecz także pozwoli obniżyć koszty jego eksploatacji (zwłaszcza, jeśli zużywa się duże ilości wody do podlewania ogrodu, mycia samochodu i innych prac roboczych).

Przed wyborem metody tworzenia studni i rozpoczęciem prac należy przeprowadzić rozpoznanie geologiczne, które ustali, jakie warstwy wodonośne występują na działce i na jakiej są głębokości. Płytkie warstwy wodonośne są łatwiej dostępne, lecz bardziej wrażliwe na zmiany wysokości lustra wody w wyniku silnych opadów lub długotrwałej suszy. Ponadto, lustro nie jest przykryte warstwami nieprzepuszczalnymi, więc jest większa szansa, że do wody przenikną różnego rodzaju zanieczyszczenia, szczególnie rolnicze.

Jeżeli ujęcie ma być głównym lub jedynym źródłem wody dla domu, zwykle lepszym rozwiązaniem będzie studnia głębinowa, pobierająca wodę z głębokości powyżej 15 m. Pokłady wody od powierzchni gruntu oddzielają tu warstwy nieprzepuszczalne, więc woda jest mniej narażona na zanieczyszczenia. Zasada im głębiej, tym wyższa jakość wody, nie jest jednak żelazną regułą. Niekiedy nawet woda z dużej głębokości może zawierać zbyt dużo żelaza, manganu oraz amoniaku, by była zdatna do picia. Gdzie indziej z kolei woda zdatna do picia będzie znajdowała się płytko.

Jak wykopać studnię tradycyjną i z filtrem wbijanym?

Gdy na działce występują w miarę stabilne, płytkie warstwy wodonośne, a woda będzie wykorzystywana głównie do ogrodu lub jej jakość jest wystarczająco dobra, można postawić na studnię tradycyjną (kręgową) lub z filtrem wbijanym.

Jaką metodą utworzyć studnię na działce

Studnia kopaną wykonuje się, gdy zwierciadło wody jest na poziomie do 7 m. Kopie się ją ręcznie lub przy użyciu niewielkiej koparki, a następnie do wykopu wpuszcza cembrowinę, czyli szczelnie połączone betonowe kręgi. Dno wykłada się warstwą żwiru, a najniższy krąg ma często perforację, która zwiększa wydajność studni.

Jeśli studnia nie ma pompy, najwyższy krąg musi wystawać ponad grunt do wysokości minimum 0,9 m. Przy ssącej pompie elektrycznej instalowanej w domu lub przy studni, jego wysokość to co najmniej 0,2 m. W obu przypadkach cembrowina musi być przykryta szczelną pokrywą, ziemia w promieniu 1 m powinna być wyłożona brukiem ze spadkiem od studni, a pod nim warto ułożyć warstwę 1,5 m ubitej gliny.

Studnia z filtrem wbijanym, czyli inaczej studnia wąskorurowa, służy do poboru wody z poziomu do 8 m. Tworzy się ją, wbijając w glebę kilkumetrową rurę o średnicy ok. 5 cm, zakończoną świdrem z perforowanym filtrem. Następnie górną część rury obejmuje się betonowym kołnierzem, który opiera się o powierzchnię gruntu. Do kołnierza przymocowuje się pompę ssącą – dziś coraz częściej elektryczną, ale nadal popularna jest pompa ręczna z opuszczanym tłokiem, czyli tak zwana abisynka.

Studnię wykonuje się tylko w niezbyt zwartym gruncie, bo twardsze podłoże może uszkodzić dolny odcinek rury. Wbrew częstym opiniom, poprawnie wykonana może mieć jednak całkiem duża wydajność.

Studnia głębinowa na działce

Stworzenie studni głębinowej jest nieco trudniejsze i droższe, bo wymaga specjalistycznych narzędzi, czyli wiertnic do studni głębinowych. Tańsze są ręczne narzędzia tego typu, które sprawdzą się, gdy teren jest dość miękki lub do miejsca wykopu nie da się dojechać cięższym sprzętem. Wydłużają jednak one czas pracy, szczególnie w trudniejszym podłożu.

Na stronie Mascus oferujemy używane wiertnice do studni na sprzedaż znanych producentów w Europie. Wielu profesjonalistów stawia więc na mechaniczne wiertnice do studni głębinowych. Wybierając taki sprzęt, należy wziąć pod uwagę podobne parametry, jak w przypadku wiertła (m.in. moc narzędzia, głębokość i średnica otworu, a także charakter i konsystencja podłoża). Maszyna może być przeznaczona do mocowania na naczepie, ale są też wiertnice do studni głębinowych montowane fabrycznie na ciężarówce, a nawet na pojeździe gąsienicowym, co sprawdza się świetnie w trudnych warunkach (np. plac budowy).

Koszt studni głębinowej jest wyższy nie tylko ze względu na niezbędny sprzęt i robociznę, ale także dlatego, że potrzebna jest droższa i wydajniejsza pompa głębinowa, zanurzana w wodzie. Często też, by obniżyć zużycie energii i samej pompy, stosuje się ją w połączeniu z hydroforem wolno stojącym (100-300 l) lub coraz częściej mniejszym hydroforem (8-60 l), tworzącym zintegrowany z pompą zestaw.

Jak wykopać studnię głębinową?

W zależności od budowy geologicznej terenu studnię głębinową na działce wierci się jedną z dwóch metod – obrotowo-udarową lub na tak zwaną płuczkę – które wymagają różnych narzędzi.

Jaką metodą utworzyć studnię na działce

Metoda obrotowo-udarowa sprawdza się zwłaszcza w przypadku trudniejszych podłoży, gdzie bywa jedyną możliwością. Studnia wiercona jest świdrami w osłonie rur stalowych, które wpycha się w otwór wraz z postępem prac. Wiertnice muszą zapewniać zarówno pracę obrotową, jak i udarowo-wgłębną. Dodatkowo można zastosować bieżące oczyszczanie odwiertu powietrzem, ale większość tej pracy wykonuje kolumna filtracyjna, którą wpuszcza się do rur już po wykonaniu otworu.

Metoda na płuczkę jest tańsza i zyskuje na popularności. Wyróżnią ją jednoczesne wiercenie otworu i oczyszczanie go z urobku. Za pomocą specjalnej pompy, do wierconego otworu pod ciśnieniem wtłaczana jest płuczka, czyli płyn albo gaz, które wynoszą zwierciny na powierzchnię, a dodatkowo chłodzą wiertło. Po oczyszczeniu płuczka jest ponownie wtłaczana do otworu.

Kolumna filtracyjna z pompą jest montowana bez stalowych rur okładzinowych. Pracuje na bieżąco w czasie wiercenia, wtłaczając płuczkę, a po wykonaniu otworu wykonuje pompowanie oczyszczające. Wykorzystuje się do niego roztwór podchlorynu sodu, który zalega w otworze przez około dobę, a potem jest wypompowywany na zewnątrz. Następnie otwór uzbraja się w docelową, wodną pompę głębinową.

W jakiej lokalizacji wykopać studnię?

Bez względu na to, jaką metodą tworzona jest studnia na działce, istotna jest także jej lokalizacja. Studni nie należy kopać w obrysie domu, bo pobór wody może spowodować osłabienie gruntu pod fundamentami.

Trzeba również zachować następujące minimalne odległości:

  • 5 m od granicy działki;
  • 7,5 m od rowu przydrożnego;
  • 15 m od szamba, zbiornika na gnojowicę, kompostownika lub budynku inwentarskiego;
  • 30 m od drenażu rozsączającego oczyszczone biologicznie ścieki do gruntu (np. przydomowej oczyszczalni ścieków);
  • 70 m od wybiegu dla zwierząt hodowlanych i drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki do gruntu.
Podziel się

Zostaw komentarz

Nieprawidłowe pole